Üyelik Koşulları

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince; Bir Veteriner Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler. Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

 

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 4 Adet renkli fotoğraf
  2. Nüfus cüzdan sureti
  3. İkametgâh
  4. Diploma / Çıkış Fotokopisi (Noter onaylı)
  5. Adli Sicil Kaydı
  6. Kayıt Ücreti/Dekont
  7. Kayıt başvuru formu

ÜYELİK AİDATLARI

1. Giriş aidatı: 300 TL 2. Yıllık aidat: 300 TL

NOT: AİDATLARINIZI ZİRAAT BANKASI ORDU ŞUBESİNDEKİ ODA HESABINA YATIRARAK, POSTA ÇEKİ İLE VEYA ODA MERKEZİNE MAKBUZ KARŞILIĞINDA ELDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

Ziraat Bankası Hesap Numarası : TR40 0001 0002 1749 6586 9750 01
Posta Çeki Hesap Numarası : 5655451