Ordu Vho

ÜYELİK

 

Üyelik Koşulları

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

Bir Veteriner Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

 

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 4 Adet renkli fotoğraf
  2. Nüfus cüzdan sureti
  3. İkametgâh
  4. Diploma / Çıkış Fotokopisi (Noter onaylı)
  5. Adli Sicil Kaydı
  6. Kayıt Ücreti/Dekont
  7. Kayıt başvuru formu     

ÜYELİK AİDATLARI

1. Giriş aidatı: 200 TL

2. Yıllık aidat: 200 TL

Not:
Aidatlarınızı Ziraat Bankası Ordu Şubesindeki Oda hesabına yatırarak, Posta çeki ile veya Oda Merkezine makbuz karşılığında elden ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası Hesap Numarası :TR40 0001 0002 1749 6586 9750 01

Posta Çeki Hesap Numarası : 5655451