Ordu Vho
image description

Deli Dana Hastalığı

Bovine spongiform encephalopatie (BSE) veya daha yaygın ismiyle Deli dana hastalığı, ölümcül,20. yüzyıldaki keşfiyle birlikte bulaşma mekanizması biyologları şaşırtan nörodejeneratif bir sığır hastalığıdır.
Sığır ölümleri diğer korkulan sığır hastalıklarındaki oranlara göre kıyaslanamayacak kadar küçük olsa da,insanlarda da görülmesi nedeniyle BSE ilgi çekmiştir. İnsanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığının bir çeşidine (vCJD)neden olduğu düşünülmektedir. Bu hastalığa yeni tip Creutzfeldt-Jakob hastalığı (new variant Creutzfeldt-Jakob disease, nvCJD) da denmiştir.çok tehlikeli bir hastalıktır inekler arası salgına neden olabilir.Hastalığın etkeni prion denilen enfeksiyöz karakterde bir proteindir.