Ordu Vho

BASIN BÜLTENİ

Ordu Veteriner Hekimler Odası;  24 Nisan 2010  Dünya Veteriner Hekimler gününü   sahipsiz kedi ve köpeklerinin rehabilitasyonunu, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, konferans ve akşam yemeği   etkinlikleri ile kutlayacaktır.   Bu yaklaşımımızın diğer sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetimlere örnek olacağına inanıyoruz.

Avrupa’ da 18. yüzyılın ilk yarısında 200 milyon hayvanın sığır vebasından ölmesi, Fransa’da 1762 yılında ilk veteriner okulunun açılmasına neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda ise 1842 yılında ilk veteriner okulu açılmıştır. Günümüz Türkiye’ sinde 19 veteriner fakültesi kurulu bulunmaktadır.

1927 yılında çıkan ve hayvanlarımızı telef eden  sığır vebası hastalığını 2-3 yıl evine uğramadan 15 dakikada bir ateş ölçülerek bitiren Türk Veteriner Hekimleri, 2006 yılında  kuş gribi hastalığı ile bayram, tatil,  gece-gündüz demeden savaşmış ve tüm  uluslar arası sağlık örgütlerinin takdirini toplamıştır.

Dünyada veteriner hekimlerin yetkisinde olan görevler şunlardır;

Hayvan sağlığı; Kuduz, şarbon, brusella, tuberculose, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi, deli dana hastalığı, ruam gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.

Hayvan ıslahı; Embriyo transferi veya suni tohumlama yoluyla yapılan ıslah çalışmalarında maksimum başarıyı sağlayabilmek için yeterli uzman eleman, uygun alt yapı, besleme, bakım ve barınma gibi çevresel faktörlerin yanı sıra kayıt sisteminin olması ve kontrollerin tutulması gerekmektedir.

Türk veteriner hekimleri 2007 yılında ülkemiz boğa altı hayvan mevcudunun % 48.2 ‘sine suni tohumlama uygulayarak kendine düşen görevi başarı ile yerine getirmiştir. Unutulmamalıdır ki; üstün özelliklere sahip genler yeteneklerini ancak uygun ortamlarda gösterebilirler.

Klinik Uygulamalar; Sadece at, sığır, koyun, kedi ve köpek değil bilinen tüm hayvanların sağlıklı yaşamaları, her türlü ameliyatları ve ilaçlı tedavileri gerek kliniklerde gerekse yolu bile olmayan çiftlik veya meralarda veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.

Hayvan hakları; Hayvanların fizyolojik, psikolojik ve patolojik durumlarını en iyi bilen veteriner hekimler hayvan haklarının takipçisidir.

Veteriner halk sağlığı; 200 fazla hastalık etkeni hayvanlardan veya hayvansal ürünlerden insanlara yada insanlardan hayvanlara geçmektedir.

Ayrıca hayvansal ürünlerin üretildiği, ambalajlandığı, taşındığı,  depolandığı ve satıldığı yerlerin gıdaların özelliğini bozmaması, çalışanlar vasıtası ile kontamine edilmemesi, hayvan beslemede ve tedavide kullanılan ilaç kalıntılarının kabul edilebilir ölçüde olması, bitkilerle hayvan vücuduna alınan tarım ilaçları kalıntılarının kabul edilebilir miktarda bulunması, gıdaların yapımında, ambalajlanmasında kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığını olumsuz etkilememesi vb gibi hizmetler veteriner halk sağlığının temelini oluşturmaktadır.

Hayvansal gıdaların üretiminde; çiftlikten sofraya kadar her safhada veteriner hekim denetiminin esas olduğuna inanıyoruz.

Veteriner Hekim ve Çevre; Veteriner Hekimler hayvan ve hayvansal ürünlerin  üretimi ve işlenmesinde ortaya çıkacak çevresel etkilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve olası olumsuzlukların önlenmesi konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Vahşi hayatta yaşayan kurt, tilki, ayı vs. gibi vahşi hayvanların takibini ve hastalıklarını da incelemektedir.

Ancak veteriner hekimlerin bu görev ve sorumluluklarını; halen mevcut olan yetersiz teşkilatlanma ve olumsuz teknik koşullar ile açlık sınırında olan düşük ücretlerle yeterince yerine getirmesi mümkün görülmemektedir.

Öncelikle veteriner hekimlerin özlük haklarının düzeltilerek, Tarım Bakanlığı  merkez ve taşra teşkilatında veteriner hizmetlerinin AB normlarında bağımsız güçlü bir yapıya kavuşturulması, Tarım, Sağlık, Çevre ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimlerde eksik kadroların tamamlanması ve sorumluluklarının tam olarak sağlanması gerekmektedir.

Bu duygular içerisinde  tüm veteriner hekimlerin  –Dünya Veteriner Hekimler Günü– nü kutlar kamuoyuna saygılar sunarız.